Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2018

Σάββατο 26-05-2018 . Τροχόδρομοι μέρος Α΄ - Καλούπωμα.

Futaba 14SG - Αλλαγή κεραίας.

Αρχίζει η κατασκευή των τροχόδρομων στον ''EΡΜΗ'' .

Χρόνια πολλά.

Μοντελοδρόμιο ''Ε Ρ Μ Η Σ ''. Σάββατο 19 Μαΐου του 2018. M a r a t h o n _ V a l l e y .